Presentaties

Hier vindt u alle beschikbare presentaties.

Plenair
Introductie

Ronde 1
1.1 Afsprakenkader en draaiboek samenwerking Wmo toezicht en rijksinspecties

1.2 Help! Ik ben toezichthouder rechtmatigheid Wmo
1.3 Openbaarmaking rapporten van het Toezicht Wmo
1.4 Samenwerken via het Informatie Knooppunt Zorgfraude
1.5 De PGB Thermometer: serviceformule voor een gezond PGB - 9 oplossingen om PGB fraude te voorkomen


Ronde 2
2.2 Casuïstiek Toezicht Wmo rechtmatigheid - Samen kom je verder
2.3 Leren van calamiteiten, hoe krijg je dat voor elkaar?
2.4 Samen navigeren naar een passende aanpak van zorgfraude

2.6 Toezicht Wmo 2015: Wat zegt de wet daarover? presentatie - vraag en antwoord
2.7 Voorkomen zorgfraude 2.0 - presentatie - resultaten

2.8 Informatiegestuurd toezicht Pgb: van data naar doen